Tým

Ing. Marek Feurich

Marek Feurich vystudoval obor Hospodářská politika na Vysoké škole ekonomické v Praze, kde i nadále působí jako doktorand na katedře Regionálních studií. Zajímá se o problematiku veřejných výdajových programů, zejména v oblasti podpory rozvoje lidkého kapitálu v regionálních souvislostech.

Mgr. Radka Dydňanská

Mgr. Radka Dydňanská

Radka Dydňanská absolvovala Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, na níž navázala doktorským studiem oboru Speciální pedagogika na Univerzitě J. A. Komenského v Praze.

Ing. Petr Fanta, Ph.D.

Ing. Petr Fanta, Ph.D.

Petr Fanta je absolventem oboru Ekonomika a řízení podniku na Fakultě podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze. Na této fakultě získal v roce 2005 titul Ph.D. Ve společnosti IREAS působí jako projektový manažer již od roku 2003.

Bc. Michaela Chocholoušová

Ing. et Mgr. Michaela Jeřábková

Michaela Jeřábková (roz. Chocholoušová) vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor Mezinárodní politika a diplomacie, a Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, kde se zabývala pedagogikou. V současné době pokračuje na FF UK v doktorském studiu. Podílí se na tvorbě výukových materiálů a zaměřuje se na práci s motivací. 

Prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc.

prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc.

Jiřina Jílková vystudovala Fakultu meliorací a rostlinné výroby na Univerzitě v Roztocku, poté působila na několika domácích i zahraničních vysokých školách (mj. stáže na univerzitách v Harvardu a Curychu), kde si prohlubovala své odborné znalosti v oblastech environmentální ekonomie a ekologické politiky.

Bc. Klára Kováčová

Mgr. Klára Kováčová

Klára Kováčová vystudovala obor psychologie na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Zajímá se o sociální psychologii a psychologii motivace.

RNDr. Viktor Květoň, Ph.D.

RNDr. Viktor Květoň, Ph.D.

Viktor Květoň je absolventem oboru sociální geografie a regionální rozvoj na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde získal tituly RNDr. a Ph.D. v oblasti ekonomické geografie. V současnosti zde také odborně působí jako vědecký pracovník v rámci univerzitního centra excelence.

Bc. Jan Lehejček

Bc. Jan Lehejček

Jan Lehejček je absolventem oboru Demografie se sociální geografií na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. V současnosti zde pokračuje studiem oboru Globální migrační a rozvojová studia na katedře Sociální geografie a regionálního rozvoje. 

Ing. Jiří Louda

Ing. Jiří Louda, Ph.D.

Jiří Louda vystudoval obor Ekonomika a správa životního prostředí na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze.

Ing. Jan Macháč

Jan Macháč působí jako manažer či spoluřešitel několika vědecko-výzkumných projektů. Je absolventem magisterského oboru Ekonomiky životního prostředí na Vysoké škole ekonomické v Praze, kde v současné době pokračuje v doktorském studiu.

Ing. Libor Pacovský

Ing. Libor Pacovský

Libor Pacovský vystudoval Fakultu sociálně ekonomickou Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. V IREAS se věnuje sociálním otázkám a vzdělávání různých cílových skupin v různých oblastech (finanční gramotnost, anglický jazyk, environmentální výchova).

Ing. Martin Pělucha, Ph.D.

doc. Ing. Martin Pělucha, Ph.D.

Martin Pělucha vystudoval Národohospodářskou fakultu Vysoké školy ekonomické v Praze, kde v roce 2009 dokončil i doktorát v oboru Regionalistika – Veřejná správa. V roce 2015 byl na základě úspěšného habilitačního řízení v oboru Regionální a správní vědy na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze, jmenován docentem. Odborně se dlouhodobě věnuje hodnocení veřejných výdajových programů regionální politiky a politiky rozvoje venkova.

Mgr. Kristýna Rybová

Mgr. Kristýna Rybová

Kristýna Rybová vystudovala obor Demografie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde v současnosti pokračuje v doktorském studiu. V letech 2009–2010 absolvovala studijní pobyt na Humboldtově univerzitě v Berlíně a v roce 2012 výzkumnou stáž v institutu INFA v Ahlen, Německo.

Ing. Jan Slavík, Ph.D.

Ing. Jan Slavík, Ph.D.

Jan Slavík absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, kde v roce 2009 získal doktorát. Jeho dlouhodobým odborným zájmem jsou nástroje ekologické politiky a jejich aplikace na oblast odpadového hospodářství.

Bc. Ladislav Sobotka

Mgr. Ladislav Sobotka

Ladislav Sobotka vystudoval ekonomii na Institutu ekonomických studií Univerzity Karlovy. Odborně se zabývá ekonomií kvality ovzduší a hodnocením dopadů (zejména environmentálních) politik.

Ing. Martin Špaček

Ing. Martin Špaček

Martin Špaček vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor Podniková ekonomika a management. Působí v oblasti strukturální politiky Evropské unie a evaluací veřejných výdajových programů. Zajímá se také o problematiku financování nestátních neziskových organizací.

Ing. Ondřej Vojáček, Ph.D.

doc. Ing. Ondřej Vojáček, Ph.D.

Ondřej Vojáček působí v současné době jako řešitel několika vědecko-výzkumných projektů a vysokoškolský pedagog. Zabývá se zejména hodnocením dopadů regulací na firmy a národní ekonomiku, ekonomií ochrany vod a ovzduší, optimalizací implementace evropské legislativy v oblasti životního prostředí a cost-benefit analýzou včetně ekonomického hodnocení environmentálních statků.

Ing. Emil Machálek, CSc.

Po absolvování Vysoké školy zemědělské v Praze v roce 1970 pracoval  jako zootechnik Státního statku Ďáblice a současně absolvoval  postgraduální studium. Po získání titulu CSc. nastoupil do Výzkumného ústavu živočišné výroby v Uhříněvsi, kde se specializoval na obor fyziologie hospodářských zvířat.

Aktuality

  • 7. 11. 2017

     

    IREAS je na Facebooku! Aktuality naleznete na našem profilu.

    logo facebook3