Tým

Ing. Petr Fanta, Ph.D.

Ing. Petr Fanta, Ph.D.

Petr Fanta je absolventem oboru Ekonomika a řízení podniku na Fakultě podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze. Na této fakultě získal v roce 2005 titul Ph.D. Ve společnosti IREAS působí jako projektový manažer již od roku 2003.

Bc. Michaela Chocholoušová

Ing. et Mgr. Michaela Chocholoušová

Michaela Chocholoušová studuje obor Pedagogika na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a zajímá se zejména o didaktiku a didaktické zpracování učiva.

Prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc.

prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc.

Jiřina Jílková vystudovala Fakultu meliorací a rostlinné výroby na Univerzitě v Roztocku, poté působila na několika domácích i zahraničních vysokých školách (mj. stáže na univerzitách v Harvardu a Curychu), kde si prohlubovala své odborné znalosti v oblastech environmentální ekonomie a ekologické politiky.

Bc. Klára Kováčová

Bc. Klára Kováčová

Klára Kováčová studuje obor psychologie na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Zajímá se o sociální psychologii a psychologii motivace.

RNDr. Viktor Květoň, Ph.D.

RNDr. Viktor Květoň, Ph.D.

Viktor Květoň je absolventem oboru sociální geografie a regionální rozvoj na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde získal tituly RNDr. a Ph.D. v oblasti ekonomické geografie. V současnosti zde také odborně působí jako vědecký pracovník v rámci univerzitního centra excelence.

Ing. Jiří Louda

Ing. Jiří Louda

Jiří Louda vystudoval obor Ekonomika a správa životního prostředí na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze, kde v současné době dokončuje také doktorát.

Ing. Jan Macháč

Jan Macháč působí jako manažer či spoluřešitel několika vědecko-výzkumných projektů. Je absolventem magisterského oboru Ekonomiky životního prostředí na Vysoké škole ekonomické v Praze, kde v současné době pokračuje v doktorském studiu.

Ing. Libor Pacovský

Ing. Libor Pacovský

Libor Pacovský vystudoval Fakultu sociálně ekonomickou Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. V IREAS se věnuje sociálním otázkám a vzdělávání různých cílových skupin v různých oblastech (finanční gramotnost, anglický jazyk, environmentální výchova).

Ing. Martin Pělucha, Ph.D.

doc. Ing. Martin Pělucha, Ph.D.

Martin Pělucha vystudoval Národohospodářskou fakultu Vysoké školy ekonomické v Praze, kde v roce 2009 dokončil i doktorát v oboru Regionalistika – Veřejná správa. V roce 2015 byl na základě úspěšného habilitačního řízení v oboru regionální a správní vědy na VŠE Praha, Národohospodářské fakultě, jmenován docentem. Odborně se dlouhodobě věnuje hodnocení veřejných výdajových programů regionální politiky a politiky rozvoje venkova.

Ing. Oto Potluka, Ph.D.

Ing. Oto Potluka, Ph.D.

Oto Potluka v roce 2009 dokončil doktorské studium na Univerzitě Karlově v Praze, Fakultě sociálních věd. Svou disertační práci věnoval ekonomické výkonnosti koaličních vlád v zemích střední a východní Evropy. V současnosti působí na Katedře managementu Vysoké školy ekonomické v Praze a IREAS. Tematicky se věnuje vědecké práci v oblasti rozvoje občanské společnosti, regionálního a hospodářského rozvoje.

Mgr. Kristýna Rybová

Mgr. Kristýna Rybová

Kristýna Rybová vystudovala obor Demografie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde v současnosti pokračuje v doktorském studiu. V letech 2009–2010 absolvovala studijní pobyt na Humboldtově univerzitě v Berlíně a v roce 2012 výzkumnou stáž v institutu INFA v Ahlen, Německo.

Ing. Jan Slavík, Ph.D.

Ing. Jan Slavík, Ph.D.

Jan Slavík absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, kde v roce 2009 získal doktorát. Jeho dlouhodobým odborným zájmem jsou nástroje ekologické politiky a jejich aplikace na oblast odpadového hospodářství.

Ing. Lenka Slavíková, Ph.D.

doc. Ing. Lenka Slavíková, Ph.D.

Lenka Slavíková absolvovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, obory Hospodářská politika a Ekonomika životního prostředí. Dlouhodobě se věnuje problematice nástrojů v ochraně životního prostředí a jejich aplikaci na oblasti vodního hospodářství. V roce 2009 dokončila doktorát se zaměřením na ekonomické teorie relevantní pro ochranu životního prostředí a jejich aplikace na složku voda. V roce 2015 získala titul docent v oboru Veřejná ekonomie na Masarykově univerzitě v Brně.

Bc. Ladislav Sobotka

Mgr. Ladislav Sobotka

Ladislav Sobotka vystudoval ekonomii na Institutu ekonomických studií Univerzity Karlovy. Odborně se zabývá ekonomií kvality ovzduší a hodnocením dopadů (zejména environmentálních) politik.

Ing. Martin Špaček

Ing. Martin Špaček

Martin Špaček vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor Podniková ekonomika a management. Působí v oblasti strukturální politiky Evropské unie a evaluací veřejných výdajových programů. Zajímá se také o problematiku financování nestátních neziskových organizací.

Ing. Ondřej Vojáček, Ph.D.

Ing. Ondřej Vojáček, Ph.D.

Ondřej Vojáček vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, kde v roce 2010 získal titul Ph.D. Odborně se věnuje problematice ekonomie ochrany ovzduší, socioekonomickým analýzám, hodnocení dopadů regulací a ekonomice snižování eutrofizace vod.

Ing. Jiří Moravec, Ph.D.

Jiří Moravec pracuje odborně a manažersky v různých mezinárodních i národních výzkumných projektech. Zabývá se vyhodnocením zemědělských a environmentálních opatření, politikou Evropské unie, otázkami dopravy a ochranou biodiversity. Studoval v doktorském programu Fakulty lesnické a environmentální České zemědělské univerzity v Praze. 

Ing. Emil Machálek, CSc.

Po absolvování Vysoké školy zemědělské v Praze v roce 1970 pracoval  jako zootechnik Státního statku Ďáblice a současně absolvoval  postgraduální studium. Po získání titulu CSc. nastoupil do Výzkumného ústavu živočišné výroby v Uhříněvsi, kde se specializoval na obor fyziologie hospodářských zvířat.

Aktuality

Joomla! konzole ladění chyb

Sezení

Informace o profilu

Využití paměti

Dotazy do databáze