Ing. Emil Machálek, CSc.

Po absolvování Vysoké školy zemědělské v Praze v roce 1970 pracoval  jako zootechnik Státního statku Ďáblice a současně absolvoval  postgraduální studium. Po získání titulu CSc. nastoupil do Výzkumného ústavu živočišné výroby v Uhříněvsi, kde se specializoval na obor fyziologie hospodářských zvířat. Na základě zkušeností získaných v provozu i výzkumné instituci  byl poté přijat na Ministerstvo zemědělství, kde zastával funkci vedoucího úseku výzkumu v oblasti živočišné výroby a veterinární medicíny a poté vedoucího oddělení řízení a koordinace biotechnologií při České akademii zemědělských věd.

 

Je významným expertem v oblasti zemědělství a rozvoje venkova v ČR v kontextu Společné zemědělské politiky EU. Jeho klíčové oblasti profesionálního zájmu jsou zemědělství a rozvoj venkova, vzdělávání a konzultační činnost pro tyto oblasti, dále prognózování rozvoje zemědělství a rozvoje venkova a programování pro účely využívání evropských fondů. Jako lektor a odborný garant se podílí na řadě vzdělávacích projektů. V rámci svých vzdělávacích aktivit v oblasti strukturálních fondů a Programu rozvoje venkova ČR v období 2007–2013 zajišťoval i zpracování studijních materiálů a příruček pro posluchače. Je odborníkem v otázkách přípravy žádostí (projektů) pro relevantní operační programy a zejména Program rozvoje venkova a následného dotačního managementu. V současné době se podílí se na přípravě dokumentů pro nové programové období EU 2014–2020, specializuje se na Komunitně řízený místní rozvoj a činnost místních partnerství prostřednictvím Místních akčních skupin pracujících metodou Leader. 

Aktuality

  • 7. 11. 2017

     

    IREAS je na Facebooku! Aktuality naleznete na našem profilu.

    logo facebook3