Ing. Jan Macháč

Jan Macháč působí jako manažer či spoluřešitel několika vědecko-výzkumných projektů. Je absolventem magisterského oboru Ekonomiky životního prostředí na Vysoké škole ekonomické v Praze, kde v současné době pokračuje v doktorském studiu. Zabývá se především ekonomií vody, hodnocením dopadů regulací, analýzou nákladové efektivnosti, cost-benefit analýzou a oceňováním různých opatření týkajících se životního prostředí. V rámci ekonomiky vody se zaměřuje mimo jiné na plnění požadavků Rámcové směrnice o vodní politice a na optimalizaci opatření vedoucích k plnění požadavků daných směrnicí v jednotlivých vodních útvarech. V oblasti hodnocení dopadů regulací se specializuje na proces RIA (Regulatory Impact Assessment) při přijímání nové legislativy a na posuzování přiměřenosti nové legislativy. V oblasti ovzduší zkoumá dopady různých opatření na ceny v energetice. Je spoluautorem několika odborných článků, studií a příspěvků na konferencích.

Aktuality

  • 7. 11. 2017

     

    IREAS je na Facebooku! Aktuality naleznete na našem profilu.

    logo facebook3