doc. Ing. Ondřej Vojáček, Ph.D.

Ondřej Vojáček působí v současné době jako řešitel několika vědecko-výzkumných projektů a vysokoškolský pedagog. Zabývá se zejména hodnocením dopadů regulací na firmy a národní ekonomiku, ekonomií ochrany vod a ovzduší, optimalizací implementace evropské legislativy v oblasti životního prostředí a cost-benefit analýzou včetně ekonomického hodnocení environmentálních statků.

 

V oblasti regulace se specializuje na obchodovatelná emisní povolení, IPPC, energetickou účinnost, rámcovou směrnici o vodách a širší souvislosti environmentální regulace (statická a dynamická efektivnost, vliv na konkurenceschopnost). Je autorem několika odborných studií, článků, výukových materiálů a je spoluautorem několika knih a monografií. Institucionálně působí na Vysoké škole ekonomické v Praze, Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a v akademickém networku e-academia. 

Aktuality

  • 7. 11. 2017

     

    IREAS je na Facebooku! Aktuality naleznete na našem profilu.

    logo facebook3