prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc.

 Jiřina Jílková vystudovala Fakultu meliorací a rostlinné výroby na Univerzitě v Roztocku, poté působila na několika domácích i zahraničních vysokých školách (mj. stáže na univerzitách v Harvardu a Curychu), kde si prohlubovala své odborné znalosti v oblastech environmentální ekonomie a ekologické politiky. V roce 2004 získala titul profesor. V současné době působí jako prorektorka pro vědu na Univerzitě J. A. Purkyně v Ústí nad Labem a dále na katedře ekonomiky životního prostředí Vysoké školy ekonomické v Praze. Prof. Jílková je zakladatelkou obecně prospěšné společnosti IREAS, Institutu pro strukturální politiku, o. p. s. a rovněž členkou mnoha poradních sborů a vědeckých a expertních rad nejen na území České republiky, ale i v sousedním Německu. Ve své odborné činnosti se věnuje zejména problematice nástrojů v ochraně ovzduší, změně klimatu a energetice.

Aktuality

  • 7. 11. 2017

     

    IREAS je na Facebooku! Aktuality naleznete na našem profilu.

    logo facebook3