doc. Ing. Martin Pělucha, Ph.D.

Martin Pělucha vystudoval Národohospodářskou fakultu Vysoké školy ekonomické v Praze, kde v roce 2009 dokončil i doktorát v oboru Regionalistika – Veřejná správa. V roce 2015 byl na základě úspěšného habilitačního řízení v oboru Regionální a správní vědy na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze, jmenován docentem. Odborně se dlouhodobě věnuje hodnocení veřejných výdajových programů regionální politiky a politiky rozvoje venkova.

Aktuality

  • 7. 11. 2017

     

    IREAS je na Facebooku! Aktuality naleznete na našem profilu.

    logo facebook3