Ing. Libor Pacovský

Libor Pacovský vystudoval Fakultu sociálně ekonomickou Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. V IREAS se věnuje sociálním otázkám a vzdělávání různých cílových skupin v různých oblastech (finanční gramotnost, anglický jazyk, environmentální výchova). Úzce spolupracuje se základními a středními školami, dětskými domovy a organizacemi působícími v sociální sféře. Podílí se na řešení projektů týkajících se problematiky syndromu CAN (syndrom zneužívaného a týraného dítěte) a podpory zdraví.

Aktuality

  • 7. 11. 2017

     

    IREAS je na Facebooku! Aktuality naleznete na našem profilu.

    logo facebook3