Regionální rozvoj

IREAS se v rámci kompetenčního týmu Regionální rozvoj zaměřuje na oblast řešení odborných analýz veřejných výdajových programů (národních i evropských) v oblasti regionální a sociální politiky EU a Společné zemědělské politiky EU. Tým odborníků dlouhodobě pracuje na vědeckovýzkumných projektech, které se týkají např. faktorů ovlivňujících demografické změny českého venkova, a na řadě odborných analýz a evaluací pro některá ministerstva. Hlavní filosofií tohoto přístupu je možnost propojovat vědeckovýzkumnou činnost pracovníků IREAS s praxí a možnost přímo či nepřímo ovlivňovat věcné nastavení příslušných politik včetně jejich administrace. Důležitou roli v této problematice hraje přenos a šíření získaných zkušeností do praxe prostřednictvím tematicky zaměřených konferencí a cyklů odborných seminářů.

 

IREAS se zabývá jak teoretickými, tak i praktickými otázkami regionální politiky a strukturálních fondů. V oblasti výzkumu řeší aspekty multifunkčního využití jednotlivých složek v území a jejich vazbu na stimulaci endogenního rozvoje na místní i regionální úrovni. Tým odborníků má dlouholeté zkušenosti s přípravou a implementací projektů financovaných z EU a také se zaměřuje na evaluace na úrovni programů a projektů.

Řešitelé

Projekty

Aktuality

  • 7. 11. 2017

     

    IREAS je na Facebooku! Aktuality naleznete na našem profilu.

    logo facebook3