Lidské zdroje

Kompetenční tým se zaměřuje na vzdělávání a podporu znevýhodněných osob, pedagogických pracovníků a dalších profesních skupin, zejména ve školství a sociální oblasti. Velmi významná je spolupráce se základními a středními školami, dětskými domovy nebo organizacemi působícími v sociální sféře. Jedním z klíčových témat je cílená individuální a skupinová podpora žáků se specifickými vzdělávacími potřebami s cílem zvýšení rovných příležitostí. V oblasti dalšího vzdělávání se tým věnuje vytváření
programů zaměřených na syndrom CAN (Child Abuse and Neglect – týrané, zneužívané a zanedbávané dítě), které vycházejí z potřeb konkrétní vzdělávané profesní skupiny. V rámci většiny projektů je podporována sociální inkluze znevýhodněných dětí a mládeže a začlenění znevýhodněných osob do běžného života.

Řešitelé

Projekty

Aktuality

 • 25. 4. 2018

  konference sys

  Konference se koná 5. 6. 2018 od 9.00 v hotelu Amarilis. Více informací.

 • 7. 11. 2017

   

  IREAS je na Facebooku! Aktuality naleznete na našem profilu.

  logo facebook3