Životní prostředí

Těžiště činnosti IREAS v oblasti životního prostředí spočívá především ve vědeckých a vzdělávacích aktivitách. Výzkumnou činnost zaměřenou na ekonomické a institucionální souvislosti rozvíjíme zejména ve vazbě na ochranu přírody, otázky ochrany klimatu a ovzduší, vodní a odpadové hospodářství České republiky. Vzdělávání pro různé cílové skupiny pokrývá průřezově všechny složky životního prostředí (vodu, odpady, ovzduší, ochranu přírody aj.).

Řešitelé

Projekty

Aktuality

  • 7. 11. 2017

     

    IREAS je na Facebooku! Aktuality naleznete na našem profilu.

    logo facebook3