Životní prostředí

Těžiště činnosti IREAS v oblasti životního prostředí spočívá především ve vědeckých a vzdělávacích aktivitách. Výzkumnou činnost zaměřenou na ekonomické a institucionální souvislosti rozvíjíme zejména ve vazbě na ochranu přírody, otázky ochrany klimatu a ovzduší, vodní a odpadové hospodářství České republiky. Vzdělávání pro různé cílové skupiny pokrývá průřezově všechny složky životního prostředí (vodu, odpady, ovzduší, ochranu přírody aj.).

Řešitelé

Projekty

Aktuality