Evaluace podpory sociálního a inkluzivního podnikání v OPLZZ

Zadavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky

Období řešení: 5/2013–1/2014

 

Popis a cíle projektu: Hlavním cílem této evaluace bylo vyhodnotit fungování a výsledky projektů na podporu sociálního podnikání a podnikání znevýhodněných v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) a Integrovaném operačním programu (IOP) a formulovat doporučení pro nastavení podpory v této oblasti v Operačním programu Zaměstnanost 2014+ a v příslušném operačním programu Evropského fondu pro regionální rozvoj pro programové období 2014–2020. Evaluace byla rozdělena do tří evaluačních úkolů:

1. Evaluační úkol č. 1 se zaměřoval na analýzu problémů a jejich příčin v oblasti inkluzivního a sociálního podnikání. Účelem této analýzy byla identifikace klíčových problémů a výzev České republiky v této sféře s ohledem na plánování veřejných politik zaměstnanosti a sociálního začleňování, a rovněž s ohledem na plánování intervencí podpořených z Evropského sociálního fondu.

2. Evaluační úkol č. 2 byl orientován na evaluaci specifické podpory sociálního podnikání poskytnuté v rámci globálního grantu OP LZZ Sociální ekonomika (výzva č. 30) a v rámci oblasti intervence 3.1c) Investiční podpora poskytovatelům sociálních služeb, zaměstnavatelům a dalším subjektům při prosazování a realizaci nástrojů sociální ekonomiky IOP.

3. Evaluační úkol č. 3 byl zaměřen na evaluaci projektů OP LZZ orientovaných na inkluzivní podnikání. Evaluace tedy byla vztažena na podporu zahájení podnikání osob znevýhodněných na trhu práce, příp. znevýhodněných osob, které již podnikají. 

 

Výstupem projektu je evaluační zpráva Evaluace podpory sociálního a inkluzivního podnikání v OPLZZ.

 

Více informací o projektu podá Martin Pělucha, pelucha (zavináč) ireas.cz

Aktuality

  • 7. 11. 2017

     

    IREAS je na Facebooku! Aktuality naleznete na našem profilu.

    logo facebook3