Zpracování ex-post hodnocení programu HRDP ČR na období 2004–2006

Zadavatel: Ministerstvo zemědělství České republiky

Období řešení: 7/2008–4/2009

 

Popis a cíl projektu: IREAS se spolupodílel na realizaci projektu Ex-post hodnocení programu HRDP ČR na období 2004–2006 (HRDP – Horizontální plán rozvoje venkova), jehož klíčovým cílem bylo komplexní vyhodnocení účinnosti a efektivnosti intervencí programu HRDP v České republice v období 2004–2006. Cílem evaluace bylo sestavit ex-post hodnocení  HRDP a zároveň posoudit účinnost provádění programu, analyzovat  efektivnost realizace a zhodnotit dopad jednotlivých opatření HRDP. IREAS měl konkrétní odpovědnost za hodnocení opatření Předčasné ukončení zemědělské činnosti, opatření LFA a vybraných horizontálních otázek programu HRDP. V roce 2008 a 2009 byla v rámci ex-post hodnocení realizována většina výstupů v podobě shromážděných a hodnocených informací z desk research stejně jako analyzovaná data z dotazníkového šetření a z řízených rozhovorů.

 

Více informací o projektu podá Martin Pělucha, pelucha (zavináč) ireas.cz

 

 

 

 

 

Aktuality

  • 7. 11. 2017

     

    IREAS je na Facebooku! Aktuality naleznete na našem profilu.

    logo facebook3