Vyhodnocení plnění monitorovacích indikátorů OP LZZ zjišťovaných evaluací

Zadavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky

Období řešení: 02/2012–02/2014

 

Popis a cíl projektu: Evaluační projekt byl zaměřen na pět dílčích úkolů:

1. Vytvoření metodiky pro výpočet hodnot, posouzení pokroku a aktuálního stavu monitorovacích indikátorů 07.42.80 Udržitelnost vytvořených partnerství a 07.60.10 Zlepšení podmínek pro slaďování rodinného a pracovního života.

2. Interpretace hodnot monitorovacích indikátorů z úkolu č. 1 07.42.80 Udržitelnost vytvořených partnerství a 07.60.10 Zlepšení podmínek pro slaďování rodinného a pracovního života pomocí kvalitativní srovnávací analýzy (QCA).

3. Výpočet hodnot, posouzení pokroku a aktuálního stavu monitorovacích indikátorů 43.07.02 Efektivnost podpořených projektů a 43.07.00 Zvýšení efektivnosti strategií a politik v oblasti LZZ využitím metodiky poskytnuté zadavatelem, včetně kvalitativního slovního komentáře.

4. Vytvoření metodiky, kterou by bylo možné pravidelně stanovovat hodnoty a posoudit pokrok indikátoru 07.46.16 Podíl úspěšně podpořených osob.

5. Zjištění hodnot, posouzení pokroku a aktuálního stavu monitorovacích indikátorů 15.32.17 Zkrácení délky soudních řízení – Krajské soudy; 15.32.18 Zkrácení délky soudních řízení – Okresní soudy.

 

Více informací o projektu podá Petr Fanta, fanta (zavináč) ireas.cz

Aktuality

  • 7. 11. 2017

     

    IREAS je na Facebooku! Aktuality naleznete na našem profilu.

    logo facebook3