Srovnání uplatňování zásady partnerství veřejné správy a nestátních neziskových organizací při v programovacím období 2007–2013 a programovacím období 2014–2020

Zadavatel: Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky

Období: 7–10/2014

 

Popis a cíle projektu: Partnerství státní správy se zástupci nestátních neziskových organizací při programování a používání Evropských strukturálních a investičních fondů (dále jen ESIF) je pro programové období 2014–2020 stanoveno Evropskou unií (dále jen EU) jako jeden z hlavních prvků při provádění strategie Evropa 2020. Zásada partnerství je definována jako úzká spolupráce mezi orgány veřejné správy a soukromým a neziskovým sektorem, a to v celém programovém cyklu – tedy přípravě, provádění, monitorování a hodnocení.

 

Cílem studie byla analýza naplňování zásady partnerství v Politice hospodářské a sociální soudržnosti EU v České republice, nalezení rezerv a doporučení pro zlepšení naplňování této zásady. Studie byla zpracována v průběhu července až října 2014. V rámci realizovaných řízených rozhovorů se zástupci neziskových organizací a řídicích orgánů a studiu příslušné literatury, identifikoval realizační tým šest základních problématických okruhů při naplňování zásady partnerství. Tyto okruhy byly analyzovány a z nich vzešla doporučení pro další zlepšení realizace zásady partnerství v podmínkách České republiky. 

 

Zpráva Srovnání uplatňování zásady partnerství veřejné správy a nestátních neziskových organizací při programování a implementaci strukturálních fondů vprogramovacím období 2007–2013 a evropských strukturálních a investičníchfondů v programovacím období 2014–2020 s návrhy na opatření (*.pdf)

 

Více informací o projektu podá Oto Potluka, potluka (zavináč) ireas.cz

Aktuality

  • 7. 11. 2017

     

    IREAS je na Facebooku! Aktuality naleznete na našem profilu.

    logo facebook3