Evaluace dopadu oblasti podpory 1.1 OP LZZ s využitím kvalitativních metod

Zadavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky

Doba realizace projektu: 1–8/2015

 

Popis a cíle projektu: Hlavním cílem této evaluace bylo vyhodnotit fungování, výsledky a dopady projektů oblasti podpory 1.1 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) na podpořené společnosti a jejich zaměstnance prostřednictvím využití kvalitativních metod a formulovat doporučení pro nastavení podpory v odpovídající oblasti Operačního programu Zaměstnanost pro programové období 2014–2020.

 

Předmětem evaluace byly po dohodě se zadavatelem projekty realizované v rámci výzev č. 23, 35, 39, 60, 82, 92, 94, A1, B1, B3. Evaluace se skládala z následujících evaluačních úkolů:

 • Evaluační úkol č. 1 – Proveďte popisnou analýzu projektů a společností podpořených z OP LZZ, oblast podpory 1.1;
 • Evaluační úkol č. 2 – Zhodnoťte relevanci projektů OP LZZ, oblast podpory 1.1;
 • Evaluační úkol č. 3 – Proveďte kvalitativní evaluaci dopadů projektů OP LZZ, oblast podpory 1.1 na situaci podpořených společností; 
 • Evaluační úkol č. 4 – Proveďte kvalitativní evaluaci dopadů projektů OP LZZ, oblast podpory 1.1 na zaměstnance podpořených společností; 
 • Evaluační úkol č. 5 – Proveďte evaluaci aktivity zaměřené na vznik nebo rozvoj vzdělávacích systémů realizovaných v rámci projektů OP LZZ, oblast podpory 1.1; 
 • Evaluační úkol č. 6 – Zpracujte 10 případových studií projektů OP LZZ, oblast podpory 1.1.

 

Více informací o projektu podá Martin Pělucha, pelucha (zavináč) ireas.cz

Aktuality

 • 7. 11. 2017

   

  IREAS je na Facebooku! Aktuality naleznete na našem profilu.

  logo facebook3