Evaluace Most Significant Change děti a žáci se SVP

Zadavatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Doba realizace projektu: 1–8/2015

 

Popis a cíle projektu: Cílem analýzy bylo vyhodnocení dopadů globálních projektů a individuálních projektů ostatních v oblasti podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (programovací období 2007–2013). Analýza poskytla Řídicímu orgánu a Zprostředkujícím subjektům zpětnou vazbu k efektivnější realizaci intervencí v relevantních oblastech resortu školství, mládeže a tělovýchovy. Evaluační zpráva taktéž poskytla relevantní data, která byla využita při strategickém rozhodování při formování návrhů strukturálních změn v resortu školství.

 

Více informací o projektu podá Petr Fanta, fanta (zavináč) ireas.cz

Aktuality

  • 7. 11. 2017

     

    IREAS je na Facebooku! Aktuality naleznete na našem profilu.

    logo facebook3