Ex-post hodnocení Programu rozvoje venkova ČR za období 2007–2013

Zadavatel: Ministerstvo zemědělství České republiky

Doba realizace projektu: 2/2016–12/2017

 

Popis projektu: Cílem projektu je zpracování ex-post hodnocení implementace Programu rozvoje venkova České republiky 2007–2013, přičemž evaluační tým IREAS zpracovával hodnocení Osy III – Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova, a dále Osy IV – LEADER. Hodnocení bylo založeno na zpracování odpovědí na hodnotící otázky definované ve vodítkách Evropské komise k ex-post hodnocení (Guidelines for the ex post evaluation of 2007–2013 – Toolbox 2 Set of revised common evaluation questions) a dále na specifické otázky podle intervenční logiky programu. Z dílčích analýz pak byly zpracovány také evaluační otázky na programové úrovni s vazbou na dosažené hodnoty dopadových ukazatelů, včetně vyhodnocení plnění plánovaných cílů u dopadů. Specifický důraz byl kladen také na hodnocení souladu výsledků a dopadů se strategickými prioritami Společenství a cíli Health Check.

 

Více informací o projektu podá Martin Pělucha, pelucha (zavináč) ireas.cz

Aktuality

  • 7. 11. 2017

     

    IREAS je na Facebooku! Aktuality naleznete na našem profilu.

    logo facebook3