Posouzení vlivu agroenvironmentálně-klimatického opatření na životní prostředí s využitím konceptu veřejných statků

Zadavatel: Ministerstvo zemědělství České republiky

Realizátor: Ekotoxa, s. r. o., IREAS centrum, s. r. o., CzechGlobe – Ústav výzkumu globální změny Akademie věd ČR, v. v. i.

Doba realizace projektu: 8–11/2017

 

Popis projektu: Předmětem veřejné zakázky bylo vytvoření podkladů a navržení přístupů pro hodnocení efektů agroenvironmentálně-klimatického opatření M 10 („AEKO") jako jednoho z nejdůležitějších opatření Programu rozvoje venkova, na které byla alokována více než čtvrtina rozpočtu Programu, zejména pro podopatření: M 10. 1. 1 – integrované produkce ovoce, M 10. 1. 2 – zeleniny M 10. 1. 3 – révy vinné, M 10. 1. 4 – ošetřování travních porostů, M 10. 1. 5 – zatravňování orné půdy a dalších. Součástí zakázky bylo definování možných vlivů v oblasti tvorby veřejných statků (například krajina, biodiverzita, zlepšení životního prostředí, volnočasové aktivity atd.), a dále definování užitku, který společnosti z financování uvedeného výčtu opatření plyne pomocí konceptu hodnocení poskytování veřejných statků („VS") a ekosystémových služeb (ESS).

 

IREAS v této zakázce zajišťoval dvě dílčí části řešení: 1) vytvoření teoretického rámce pro použití konceptu VS pro hodnocení vlivu AEKO na životní prostředí (s využitím vybraných ESS, relevantních v zemědělství), 2) posouzení metod hodnocení VS/ESS z hlediska jejich poměru mezi obhajitelností výsledků spolehlivostí a náročností při využívání.

 

Kontaktní osoba: Martin Pělucha, pelucha (zavináč) ireas.cz

Aktuality

  • 7. 11. 2017

     

    IREAS je na Facebooku! Aktuality naleznete na našem profilu.

    logo facebook3