Finanční limity OP Rybářství 2014–2020

Zadavatel: Ministerstvo zemědělství České republiky

Období řešení: 12/2017–12/2019 (Rámcová smlouva)

 

Popis projektu: Cílem tohoto projektu je zajistit hospodárnost vybraných opatření/záměrů dotovaných z Operačního Programu Rybářství 2014–2020 v souladu s platnou legislativou a jednotným metodickým prostředím pro implementaci Evropských strukturálních a investičních fondů, a tím naplnit zásadu hospodárnosti, která je jednou ze zásad řádného finančního řízení.

 

Předmětem tohoto projektu je realizace třech dílčích plnění, tj:

  • Dílčí plnění č. 1: revize všech již existujících finančních limitů/podlimitů způsobilých výdajů, a to včetně ověření správnosti nastavení měrných jednotek u jednotlivých limitů/podlimitů.
  • Dílčí plnění č. 2: doplnění finančních limitů/podlimitů k existujícím způsobilým výdajům, u nichž nebyl limit dosud stanoven. Doplnění bylo provedeno pouze v případech, ve kterých bylo stanovení finančních limitů/podlimitů reálné a účelné.
  • Dílčí plnění č. 3: rozšíření číselníku způsobilých výdajů a finančních limitů způsobilých výdajů o případné nové způsobilé výdaje a stanovení jejich finančních limitů/podlimitů.

Všechna dílčí plnění se týkají číselníků způsobilých výdajů a finančních limitů způsobilých výdajů pro opatření 2.2. záměr a), 2.2. záměr b), 2.4. a 5.3. OP Rybářství 2014–2020.

 

Kontaktní osoba k projektu (IREAS): Martin Pělucha, pelucha (zavináč) ireas.cz

Aktuality

  • 7. 11. 2017

     

    IREAS je na Facebooku! Aktuality naleznete na našem profilu.

    logo facebook3