Vyhodnocení výsledků realizace Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje za období 2003–2016

 

Zadavatel: Technologické centrum Akademie věd České republiky

Realizátor: IREAS centrum, s. r. o.

Doba realizace projektu: 7/2017–4/2018

 

Popis projektu: Cílem evaluace Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje (dále RIS JMK) byla konsolidace kvantitativních a kvalitativních informací o finančních i nefinančních zdrojích alokovaných na realizaci aktivit RIS JMK, o výstupech realizovaných aktivit a o změnách vzniklých na úrovni jednotlivých subjektů. Hlavním účelem evaluace RIS JMK bylo vyhodnotit výsledky a přínosy realizovaných aktivit RIS pro celou ekonomiku, a zejména inovační ekosystém regionu, jakož i pro fungování sítě aktérů tohoto ekosystému. Pro správné porozumění a identifikaci výstupů, výsledků a dopadů byla realizace RIS JKM včetně jejích nástrojů, programů a projektů vyhodnocována jednak v kontextu specifického inovačního ekosystému Jihomoravského kraje, jednak v souvislosti se socio-ekonomickým vývojem celé České republiky.

 

Výstupy evaluace slouží jednak jako ex-post evaluace RIS JMK, jednak jako jeden z nástrojů revize strategie pro další období.

 

Kontaktní osoba: Viktor Květoň, kveton (zavináč) ireas.cz

Aktuality

  • 7. 11. 2017

     

    IREAS je na Facebooku! Aktuality naleznete na našem profilu.

    logo facebook3