Průběžná evaluace Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace

Zadavatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Realizátor: IREAS centrum, s. r. o.

Doba realizace projektu: 2/2013–3/2016

 

Popis projektu: Cílem projektu bylo provedení průběžné evaluace Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVIp) v definovaných oblastech a zodpovězení evaluačních okruhů. Projekt byl realizován ve spolupráci s HaskoningDHV CR (leader konsorcia). Tým IREAS byl odpovědný za hodnocení věcného pokroku a finanční výkonnosti programu. Evaluátoři využili široké spektrum evaluačních technik a metodických přístupů. Nově byla na příkladu vybraných projektů úspěšně otestována a následně aplikována metoda Outcome Harvesting. 

 

Řešitelský tým se pravidelně soustředil na největší bariéry v dosahování cílů programu, ale i na odhalení plánovaných i neplánovaných výsledků a přínosů realizovaných projektů. Specifický důraz byl kladen na formulaci reálných a realizovatelných doporučení pro zástupce Řídícího orgánu. 

 

Kontaktní osoba: Viktor Květoň, kveton (zavináč) ireas.cz 

 

Aktuality

  • 7. 11. 2017

     

    IREAS je na Facebooku! Aktuality naleznete na našem profilu.

    logo facebook3