Průběžné hodnocení Operačního programu Rybářství (k 31. 12. 2018) a analýza zavedení finančních nástrojů

Zadavatel: Ministerstvo zemědělství ČR

Období řešení: 5/2018–3/2019

 

Popis projektu: Cílem průběžného hodnocení Operačního programu Rybářství 2014–2020 je posoudit účelnost a účinnost intervencí OP Rybářství na úrovni jednotlivých opatření a zhodnotit pokrok při naplňování cílů programu s použitím dat k 31. 12. 2018. Výsledky hodnocení budou mimo jiné sloužit ke zpracování rozšířené výroční zprávy o implementaci programu za rok 2018. Dílčím cílem hodnocení je rovněž posoudit nastavení implementační struktury, tedy zdali je nastavený systém efektivní a účinný, a to z hlediska všech zainteresovaných subjektů systému.

 

Cílem analýzy zavedení finančních nástrojů je získat odborný podklad pro vyjednávání budoucí formy finanční podpory z evropských fondů pro sektor akvakultury v období 2020+. Finanční nástroje v podobě zvýhodněných úvěrů či záruk nejsou v OP Rybářství v programovém období 2014–2020 zavedeny.

 

Kontaktní osoba: Martin Pělucha, pelucha (zavináč) ireas.cz

Aktuality

  • 7. 11. 2017

     

    IREAS je na Facebooku! Aktuality naleznete na našem profilu.

    logo facebook3