Pilotní Counterfactual Impact Evaluation OP LZZ, oblast podpory 1.1

cie logo 

Zadavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky

Období řešení: 5/2011–12/2013

 

Popis a cíl projektu: Cílem projektu bylo použití uznávaných evaluačních metod counterfactual impact evaluation (CIE) k zodpovězení následujících otázek:

1) Jaký skutečný kauzální účinek (impact/effect) měla intervence v podobě projektů Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, oblast podpory 1.1 ve srovnání s kontrafaktuální situací bez intervence na podpořené společnosti, a to na konkurenceschopnost podniků (např. vyjádřenou růstem objemu tržeb a zisku), investice podniků do vzdělávání zaměstnanců, fluktuaci zaměstnanců podniků, růst podniku vyjádřený nově vzniklými pracovními místy. Existují statisticky významné rozdíly v účinku na některé skupiny podpořených podniků? Pokud ano, jaké?

2) Jaký je mechanismus účinku výzvy na podpořené společnosti?

3) Proč intervence (ne)funguje?

 

Cílem projektu nebyla jen samotná kontrafaktuální analýza účinků projektů, ale také zpracování této pilotní evaluace jako případové studie CIE pro evaluační komunitu a identifikace oblastí intervencí evropských fondů v České republice, které jsou zvláště vhodné pro aplikaci CIE.

 

Výstupy projektu byly:

 

Více informací o projektu podá Oto Potluka, potluka (zavináč) ireas.cz

Aktuality

  • 7. 11. 2017

     

    IREAS je na Facebooku! Aktuality naleznete na našem profilu.

    logo facebook3