Vstupní analýza pro budování absorpční kapacity

Zadavatel: Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky

Období řešení: 09/2009–10/2009

 

Popis projektu: Hlavním cílem tohoto projektu bylo identifikovat problematické oblasti v realizaci projektů financovaných v rámci politiky hospodářské a sociální soudržnosti v ČR – řešení těchto problémů je prioritní pro budování absorpční kapacity. Absorpční kapacita byla sledována v následujících skupinách konečných příjemců: obcích, neziskových organizacích a podnikatelském sektoru (zejména malých a středních podnicích). Byly hodnoceny zejména finanční, organizační a personální kapacity subjektů realizujících projekty financované ze strukturálních fondů EU. Specifická pozornost byla také věnována otázkám administrativních požadavků SF EU a souvislostí fungování implementačních struktur. Byly hodnoceny jak formální procedury, tak i reálné dopady vybraného vzorku projektů.

 

Více informací o projektu podá Martin Pělucha, pelucha (zavináč) ireas.cz.

Aktuality

  • 7. 11. 2017

     

    IREAS je na Facebooku! Aktuality naleznete na našem profilu.

    logo facebook3