Analýza současného stavu a prognóza vývoje akvakultury v ČR na období 2014–2020 v kontextu Společné rybářské politiky EU s výhledem do roku 2024

Zadavatel: Ministerstvo zemědělství České republiky

Období řešení: 5/2012–4/2013

 

Popis a cíle projektu: Hlavním cílem plnění této zakázky bylo poskytnout Ministerstvu zemědělství komplexní materiál, který na základě analýzy současného stavu, zohledňující dosavadní vývoj rybářského odvětví v České republice a reflektující významné změny vycházející z našeho členství v EU, poskytne následující:

 • kvalifikovanou předpověď dalšího vývoje ve dvou navazujících etapách (střednědobý výhled – programovací období 2014–2020, dlouhodobý výhled do roku 2024);
 • soubor základních strategických doporučení, zohledňujících východiska a principy reformované Společné rybářské politiky (podklad pro zpracování Národního strategického plánu rozvoje rybářského sektoru).

 

Výše uvedené aktivity byly realizovány v úzké spolupráci s odborníky na oblast zemědělské a rybářské politiky EU. Klíčové tak byly následující dva výstupy:

 • Víceletý národní strategický plán pro akvakulturu, jehož účelem je stanovit podmínky pro realizaci Společné rybářské politiky v České republice. Dokument byl vytvořen po konzultaci s partnery v sektoru rybářství a odborníky z akademické sféry.
 • Víceletý národní strategický plán pro akvakulturu se stane předmětem dialogu s příslušnými orgány Evropské komise. Teze Operačního programu Rybářství 2014–2020 – na základě východisek stanovených předchozím dokumentem byl dále připraven tento dokument, který specifikuje konkrétní možnosti podmínky čerpání prostředků z Evropského námořního a rybářského fondu dle aktuální průběžné verze návrhu příslušeného nařízení.

 

Více informací o projektu podá Martin Pělucha, pelucha (zavináč) ireas.cz

Aktuality

 • 7. 11. 2017

   

  IREAS je na Facebooku! Aktuality naleznete na našem profilu.

  logo facebook3