Odborná analýza opatření 2.3 Rybářství z Operačního programu Zemědělství

Zadavatel: Ministerstvo zemědělství České republiky

Období řešení: 11/2006–3/2007

  

Popis a cíle projektu: Projekt se týkal evaluace věcného a finančního pokroku oblasti rybářství v Operačním programu Zemědělství. Klíčovým záměrem tohoto projektu byla podrobná analýza významných vlivů působících na dosavadní realizaci a čerpání finančních prostředků v opatření 2.3 Rybářství, které je naplněno třemi dílčími podopatřeními, a to 2.3.1 Zpracování ryb a marketing výrobků z ryb, 2.3.2 Chov vodních živočichů – akvakultura a 2.3.3 Činnosti prováděné odborníky v rybářství a propagační opatření.

 

Výstupem projektu byla závěrečná zpráva shrnující výzkum provedený na vybraném vzorku příjemců pomoci opatření 2.3 Rybářství, syntéza výsledků a doporučení pro zvýšení absorpční kapacity tohoto oboru ve zkráceném období 2004–2006 a navazujícím programovacím období 2007–2013 (Operační program Rybářství).

 

Více informací o projektu podá Martin Pělucha, pelucha (zavináč) ireas.cz

 

Aktuality

  • 7. 11. 2017

     

    IREAS je na Facebooku! Aktuality naleznete na našem profilu.

    logo facebook3