Hodnocení implementace principu partnerství v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Zadavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky

Období řešení: 5/2010–3/2011

 

Cíle a popis projektu: Tato evaluace, realizovaná konzorciem firem IREAS, Tima Liberec a Centrum pro komunitní práci, se primárně týkala Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. V tomto programu se partnerství týkalo zejména prioritních os 3. Sociální integrace a rovné příležitosti a 5. Mezinárodní spolupráce (v této prioritní ose musel mít žadatel zahraničního partnera). Cílem evaluace bylo zhodnocení implementace principu partnerství v projektové praxi a poskytnutí praktických doporučení a tipů pro přípravu výzev, hodnocení žádostí a administraci projektů založených na principu partnerství.

 

Samotná evaluace byla rozdělena do tří základních skupin:

  • hodnocení praxe projektů OP LZZ při uplatňování principu partnerství,
  • hodnocení příspěvku principu partnerství k dosažení cílů OP LZZ a k naplnění horizontálních témat,
  • analýza, komparace a zhodnocení institucionálního, právního a finančního rámce fungování principu partnerství v praxi v ČR a ve vybraných členských státech EU.

 

Výstupem projektu je publikace POTLUKA, Oto a kol. Příručka pro projekty realizované v partnerství. Praha: Úřad vlády České republiky, 2012. 192 s. ISBN 978–80–7440–062–9.

 

Více informací o projektu poskytne Oto Potluka, potluka (zavináč) ireas.cz

Aktuality

  • 7. 11. 2017

     

    IREAS je na Facebooku! Aktuality naleznete na našem profilu.

    logo facebook3