Roční operační vyhodnocení Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v roce 2010

Zadavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky

Období řešení: 9/2010–6/2011

 

Popis a cíle projektu: Evaluační projekt byl zaměřen na posouzení pokroku Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v roce 2010. Aktivity tohoto projektu byly zahájeny v září 2010 a byly zakončeny předáním finální verze závěrečné zprávy a přehledné brožury s výsledky evaluace v červnu 2011.

 

Při řešení této zakázky řešitelský tým využíval několika různých typů metod. Z nutnosti ověřování vstupujících informací z více zdrojů bylo použito více metod zpracování analýz, a to jak kvalitativních, tak kvantitativních. Celkový metodický přístup vycházel z nastavení evaluace a jejího rozdělení na tři klíčové fáze:

  • zhodnotit vývoj věcného pokroku v oblastech prioritních os 1 až 6 s ohledem na původně stanovené cíle a s důrazem na kvalitativní analýzu,
  • v návaznosti na průběžné výstupy ze zpracování úkolu č. 1 vyhodnotit ještě komplexněji tři oblasti implementace programu, u kterých lze předpokládat největší potenciál pro rozvoj programu jako celku a dosažení jeho plánovaných cílů,
  • vyhodnotit náměty možných témat pro zaměření evaluace v roce 2011.

 

Výstupem je závěrečná zpráva (syntéza).

 

Více informací o projektu podá Martin Pělucha, pelucha (zavináč) ireas.cz

Aktuality

  • 7. 11. 2017

     

    IREAS je na Facebooku! Aktuality naleznete na našem profilu.

    logo facebook3