Sociálně-ekonomické, sociologické a demografické podmínky zachování a rozvoje venkova

Zadavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Období řešení: 7/2004–6/2007

 

Popis a cíle projektu: Projekt č. 1J025/04-DP2 se zabýval problematikou udržitelnosti rozvoje venkovských oblastí. Řešení bylo založeno na výzkumu faktorů ovlivňujících sociálně-ekonomický, sociologický a demografický ráz venkova. Metodicky byl daný problém řešen z pohledu zemědělství a pohledu venkova, neboť tyto dvě oblasti se vzájemně doplňují a ovlivňují. Výsledky výzkumu byly nabídnuty příslušným ministerstvům a krajům, aby mohly být využity při koncipování národních, či místních politik zaměřených na udržitelnost rozvoje venkova.

 

Hlavním cílem projektu bylo pro nejdůležitější typy regionů identifikovat faktory pro vyhodnocení přírodních, ekonomických, sociálních a environmentálních podmínek, které výrazným způsobem ovlivňují rozvoj venkova a mají podstatný vliv na jeho osídlení. Dále pak tyto faktory projektovat do navrhovaných patření programů ČR platných po vstupu do EU ve vazbě na agrární politiku a politiky rozvoje venkova spravované různými ministerstvy.

 

Hlavním výstupem projektu byla výzkumná zpráva shrnující empirické výsledky provedených šetření a statistických analýz, včetně jejich konfrontace s praktickými souvislostmi koncipování politiky rozvoje venkova v ČR.

 

Záznam o projektu a jeho výsledcích v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

 

Více informací o projektu podá Oto Potluka, potluka (zavináč) ireas.z

Aktuality

  • 7. 11. 2017

     

    IREAS je na Facebooku! Aktuality naleznete na našem profilu.

    logo facebook3