Podpora žáků s SPU prostřednictvím nápravých cvičení v e-formě

opa logo

Evropský sociální fond

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti

 

Zadavatel: Hlavní město Praha, Operační program Praha – Adaptabilitita

Období řešení: 04/2014–06/2015

 

Popis a cíle projektu: Projekt byl zacílen na prevenci vzniku specifických poruch učení (SPU) v raném školním období a na podporu žáků s touto poruchou. V rámci projektu byl vytvořen vzdělávací program pro rozvíjení percepčních a kognitivních funkcí. Cvičení byla zaměřena na oblasti dílčích deficitů (zrakové vnímání, sluchové vnímání, pravolevá orientace a prostorové vnímání, intermodalita, serialita, pracovní paměť, posloupnost, koncentrace pozornosti, slovní zásoba). Vzdělávací program byl zpracován v elektronické interaktivní podobě (grafické, flashové a animační prvky) s umístěním na e-learningovém portálu. Využití vzdělávacího programu zprostředkovávali spolupracující pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují individuální péči o žáky se specifickými poruchami učení v běžném vyučování, doplňkových hodinách nápravné péče nebo s nimi pracují v rámci nápravné péče v pedagogicko-psychologických poradnách, ve vybraných integrovaných a běžných třídách základních škol atd. 

 

Partnerem projektu byla katedra speciální pedagogiky Univerzity Jana Amose Komenského. Do projektu se odborně zapojila také Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 1, 2 a 4.

 

Více informací o projektu podá Libor Pacovský, pacovsky (zavináč) ireas.cz

Aktuality

  • 7. 11. 2017

     

    IREAS je na Facebooku! Aktuality naleznete na našem profilu.

    logo facebook3