Podpora zdraví v předškolní výchově

 jap logo 

Zadavatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Období řešení: 06/2014–06/2015

 

Popis a cíle projektu: Projekt byl zaměřen na podporu zdraví v předškolní výchově prostřednictvím zvýšení počtu lektorů se znalostmi Programu školy podporující zdraví (MŠPZ) a realizace tuzemských a zahraničních stáží za účelem získání a výměny zkušeností v oblasti zdraví. MŠPZ uplatňuje strategii pro rozvoj, prevenci a kvalitu zdraví v mateřských školách (MŠ). Učitelé MŠ na pozici „lektora – metodika podpory zdraví“ absolvovali vzdělávací semináře Třídní vzdělávací program s využitím Kurikula podpory zdraví v MŠ, Vyhodnocení pokroků dětí v MŠ, Indikátory autoevaluace MŠ programu MŠPZ, Učíme se navzájem, Pyramidáček a Prevence úrazů a násilí. Dále byly realizovány i programy typu příklady dobré praxe pro uplatňování principů a zásad MŠ podporující zdraví – jednalo se o přípravu lektorů formou praktických nácviků při práci s žáky nebo samostatně s učiteli.

 

Důležité byly také tuzemské a zahraniční stáže učitelů – stáže byly zaměřeny na získávání a výměnu zkušeností v podpoře zdraví při práci s žáky. Stáže probíhaly v polských mateřských školách v regionu Upper Silesia.

 

Partnery projektu byly Státní zdravotní ústav – Centrum podpory veřejného zdraví. Státní zdravotní ústav je garantem mezinárodního Programu Škola podporující zdraví.

 

Více informací o projektu podá Libor Pacovský, pacovsky (zavináč) ireas.cz

Aktuality

  • 7. 11. 2017

     

    IREAS je na Facebooku! Aktuality naleznete na našem profilu.

    logo facebook3