Budování kapacit a profesionalizace IREAS, o. p. s.

 

Zadavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky v rámci Operačního programu Zaměstnanost

Období řešení: 7/2016–6/2018

 

Popis a cíle projektu: Cílem projektu s reg. číslem CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002097 je podpora profesionalizace týmu a organizace IREAS, Institutu pro strukturální politiku, o. p. s. prostřednictvím odborných konzultací a vzdělávání v následujících oblastech:
1) Strategie
2) Financování a fundraising
3) Rozvoj lidských zdrojů
4) Public relations
5) Kvalita produktů a služeb

 

Díky tomu budou pracovníci schopni vytvářet kvalitnější produkty i služby v oblasti sociálního začleňování a vzdělávání v tomto tématu.


Více informací o projektu podá Klára Kováčová, kovacova (zavináč) ireas.cz

Aktuality

  • 7. 11. 2017

     

    IREAS je na Facebooku! Aktuality naleznete na našem profilu.

    logo facebook3