Patřím mezi ostatní – rozvoj gramotností a praktických dovedností žáků z dětských domovů

 gdd logo

 

Zadavatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Operační program Zaměstnanost

Období řešení: 10/2016–9/2019

 

Popis a cíle projektu: Projekt s reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000605 je zaměřen na žáky se sociokulturním znevýhodněním a na žáky ohrožené předčasným odchodem ze vzdělávání. Cílem projektu je prostřednictvím extrakurikulárních aktivit zvýšit osobní spokojenost zapojených žáků a působit preventivně proti jejich odchodu z hlavního vzdělávacího proudu, dále působit pozitivně na jejich sebehodnocení a zvýšení sociální sounáležitosti s majoritou a tím přispět k jejich snadnějšímu začlenění.

 

Projekt se soustředí na to, jak těmto dětem ukázat pozitiva, která vzdělání má, a poskytnout jim podporu a nástroje pro realizaci vlastních cílů. Inovativní řešení spatřujeme v propojení běžných škol a dětských domovů v aktivitách, kde se budou setkávat žáci z různých skupin a kde bude poskytnut otevřený prostor k nalezení vlastní motivace a přístupu k danému tématu (čtení, matematika, osobnostní rozvoj). V těchto aktivitách bude kladen důraz i na rozvoj jazykových schopností jako hlavní příčina jejich selhávání těchto dětí ve vzdělávání.

 

Práci s jazykem a osobní rozvoj žáků, které v celém projektu považujeme za nejdůležitější, propojíme, a poskytneme tak komplexní podporu, která povede ke změně přístupu těchto žáků, nebo je minimálně povzbudí k úvahám a sebereflexi. Lektoři budou ve svých metodách jednotní, a žáci tak budou vystaveni pravidelnému celistvému působení v různých oblastech. Tato komplexní péče, postavená ne na faktických znalostech, ale na procesu učení a osobnostním rozvoji, povede k rozvoji metakognice u dané cílové skupiny, a tím i k změně postojům ke vzdělávání i k vlastním schopnostem a budoucímu uplatnění ve společnosti.

 

Více informací o projektu podá Klára Kováčová, kovacova (zavináč) ireas.cz

Aktuality

  • 7. 11. 2017

     

    IREAS je na Facebooku! Aktuality naleznete na našem profilu.

    logo facebook3