Učitel v roli Tvůrce

 urt logo

 

Zadavatel: Magistrát hlavního města Prahy, Operační program Praha – pól růstu ČR

Období řešení: 10/2016–6/2018

 

Popis a cíle projektu: Projekt s reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/15_005/0000054 se zaměřuje na zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků, případně dalších pracovníků působících ve vzdělávání pro inkluzivní, inovativní a kvalitní výuku a na vzájemnou výměnu zkušeností v této oblasti. Cílem projektu je poskytnout metodickou podporu při zavedení inkluzivních principů na základních a středních školách v Praze prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (dále DVPP). DVPP pracuje se sebezkušeností pedagogů a je postaveno na principu Učitel v roli Tvůrce. Systém práce a filozofie, kterou DVPP nabízí, klade důraz zejména na práci s učitelem, protože jakékoliv návody a techniky ve výuce nenahradí pedagogickou intuici, sebejistotu a možnost osobního rozvoje. Učitel se tak bude moci stát pedagogem, který snadno nevyhoří a nenechá se znejistit v nových situacích, které s sebou podpora dětí s potřebou podpůrných opatření nutně přináší.

 

V zapojených školách chceme vzdělávání nastartovat nebo podpořit systém změn, které povedou ke spokojenějším pedagogům i dětem tak, aby i tyto děti měly díky inovativnímu přístupu pedagogů šanci uspět. 

 

V rámci projektu bude podpořeno 80 učitelů.


Kontaktní osoba: Bc. Klára Kováčová, kovacova (zavináč) ireas.cz

Aktuality

  • 7. 11. 2017

     

    IREAS je na Facebooku! Aktuality naleznete na našem profilu.

    logo facebook3