KUPROG – programy pro podporu rozvoje u žáků mateřských, základních, středních a vyšších odborných škol

urt logo

Zadavatel: Magistrát hlavního města Prahy, Operační program Praha – pól růstu ČR

Období řešení: 10/2017–7/2019

 

Popis a cíle projektu: Projekt s reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000321 se zaměřuje na vytvoření podmínek pro práci s žáky OMJ (odlišným mateřským jazykem) ve vzdělávacím systému. Aktivity podporují provázání odborníků s pedagogy a sdílení dobré praxe a zavedení originálních metod a metodik vhodných pro žáky s OMJ do praxe v pražských školách a školských poradenských zařízení. Zároveň poskytneme pracovištím podporu v práci se žáky realizací preventivních programů. V rámci projektu bude podpořeno 28 odborníků a 30 pedagogů.

 

Spolupracující organizací na realizaci projektu je KUPROG CZ s. r. o. 

 

Podle své profese se můžete zapojit do následujících projektových aktivit: 

1) Pokud pracujete v některé z pražských škol jako pedagog, pak máte možnost projít bezplatnými jednodenními školeními DVPP na následující témata:

1. Dítě s problémovým chováním

2. Problémová třída

3. Adolescent s OMJ ve školní třídě

4. Šikana a kyberšikana

5. Začlenění národnostních menšin

6. Komunikace s rodiči žáků s OMJ

7. Alternativní přístupy – jak se v nich orientovat

8. Péče o dítě s individuálním vzdělávacím plánem

9. Psychohygiena učitele

 

2) Pokud pracujete jako školní psycholog (nebo psycholog ve školském poradenském zařízení), speciální pedagog, nebo logoped (případně student navazujícího magisterského studia těchto oborů), máte možnost projít bezplatnými jednodenními školeními v programech:

·KUMOT

·KUPUB

·KUPREV

Zároveň budete mít možnost využít supervizních setkání jak k práci s jednotlivými programy, tak s tématy, která přinesou účastníci. Vyškolení pracovníci se také mohou zapojit do vedení programů s žáky v následující aktivitě.

Realizujeme také exkurze do zařízení, která pracují s osobami s odlišným mateřským jazykem.

 

3) Pokud jste škola, nebo školní poradenské pracoviště a výše uvedené programy by byly pro Vaše žáky/klienty vhodné, zajistíme realizaci s vyškoleným lektorem těchto programů buď přímo v místě, nebo v lokálně dostupných prostorách.

 

Pokud máte zájem o zapojení do některé z aktivit, vyplňte prosím přihlašovací formulář

 

Přehled aktivit (jpg)

 

Kontaktní osoba: Klára Kováčová, kovacova (zavináč) ireas.cz 

Aktuality

  • 7. 11. 2017

     

    IREAS je na Facebooku! Aktuality naleznete na našem profilu.

    logo facebook3