KUPROG – programy pro podporu rozvoje u žáků mateřských, základních, středních a vyšších odborných škol

urt logo

Zadavatel: Magistrát hlavního města Prahy, Operační program Praha – pól růstu ČR

Období řešení: 10/2017–7/2019

 

Popis a cíle projektu: Projekt s reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000321 se zaměřuje na vytvoření podmínek pro práci s žáky OMJ (odlišným mateřským jazykem) ve vzdělávacím systému. Aktivity podporují provázání odborníků s pedagogy a sdílení dobré praxe a zavedení originálních metod a metodik vhodných pro žáky s OMJ do praxe v pražských školách a školských poradenských zařízení. Zároveň poskytneme pracovištím podporu v práci se žáky realizací preventivních programů. V rámci projektu bude podpořeno 28 odborníků a 30 pedagogů.

 

Spolupracující organizací na realizaci projektu je KUPROG CZ s. r. o. 

 

Kontaktní osoba: Klára Kováčová, kovacova (zavináč) ireas.cz 

Aktuality

  • 7. 11. 2017

     

    IREAS je na Facebooku! Aktuality naleznete na našem profilu.

    logo facebook3