Systemický přístup k multikulturní výchově

 urt logo

 

Zadavatel: Operační program Praha – pól růstu, Magistrát hlavního města Prahy

Období řešení: 8/2017–7/2019

 

Popis a cíle projektu: Projekt s reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000324 je zaměřen na specifický cíl 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti, v rámci kterého reaguje na Téma III výzvy Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků a dalších pracovníků ve vzdělávání. Základem projektu je vytvoření prostředí pro práci dětí s odlišným mateřským jazykem a příprava interních mentorů na těchto školách s využitím systemického mentoringu. V rámci projektu bude také zorganizována diseminační konference.

 

Systemické workshopy budou realizovány na šesti školách, seminářů se zúčastní nejméně 60 učitelů. Součástí projektu je i příprava interních mentorů na zapojených školách. V roce 2018 bude uspořádána odborná konference na téma vzájemné podpory a mentoringu pomocí systemického přístupu ve školách pro přibližně 100 účastníků.

 

Další informace o projektu, jakož i o možnosti se do projektu zapojit, poskytne projektový manažer Petr Fanta, fanta (zavináč) ireas.cz.

 

Aktuality

  • 7. 11. 2017

     

    IREAS je na Facebooku! Aktuality naleznete na našem profilu.

    logo facebook3