Anglickým jazykem, motivací ke vzdělávání a individuálním doučováním k rovným příležitostem

Zadavatel: Středočeský kraj, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Období řešení: 2/2012–8/2014

 

Popis a cíle projektu: Projekt (reg. č. CZ.1.07/1.2.33/01.0013) byl zaměřen na zvýšení rovných příležitostí dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve vzdělávání. Podpora projektu směřovala k dětem z vybraných dětských domovů, které obecně tvoří rizikovou skupinu pro předčasné opouštění vzdělávacího systému. Dětem v rámci projektu byl nabídnut volnočasový kurz anglického jazyka a individuální doučování. Klíčové aktivity byly postaveny tak, aby hravou a zábavnou formou předaly vědomosti a zároveň posílily motivaci ke vzdělávání a cílevědomost žáka. Partner projektu, Katedra speciální pedagogiky Univerzity Jana Amose Komenského Praha, zajišťoval kvalitu realizace klíčových aktivit a práci s cílovou skupinou.

 

Projekt proběhl v následujících organizacích:

 

Hlavním cílem projektu bylo zvýšení rovných příležitostí dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ke vzdělání, a to prostřednictvím zlepšení jejich jazykových znalostí, motivací ke vzdělávání a individuálním doučováním. Tím projekt přispěl ke zlepšení podmínek integrace žáků a k prevenci předčasných odchodů ze vzdělávání. Hlavní důraz při naplňování cílů byl kladen na posilování kompetencí a motivace žáků ke vzdělávání. Důležitým aspektem byla zde atraktivita volnočasového kurzu anglického jazyka a zároveň navázání přátelského vztahu učitelů s žáky.

 

Výstupem projektu byl mimo samotné podpory žáků výukový materiál anglického jazyka pro volnočasový kurz. V případě individuálního doučování vznikla publikace FELCMANOVÁ, L. – TOMAIDESOVÁ, L.: Příručka pro osobní učitele k práci s cílovou skupinou. V závěrečné fázi projektu byla doplněná o zkušenosti získané při jeho realizaci.

 

Více informací o projektu podá Libor Pacovský, pacovsky (zavináč) ireas.cz

Aktuality

  • 7. 11. 2017

     

    IREAS je na Facebooku! Aktuality naleznete na našem profilu.

    logo facebook3