Od finanční gramotnosti k udržitelné spotřebě

fi2 logo

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Období řešení: 9/2011–12/2012

 

Cíle a popis projektu: Projekt s reg. číslem CZ.1.07/1.1.05/04.0032 reagoval na nedostatečnou připravenost absolventů středních škol řešit situace každodenního finančního života (související se zvyšující se mírou zadlužování domácností). Projekt si kladl za cíl zvýšit schopnost řešit každodenní otázky z oblastí rodinných financí, daní, půjček, investic atd., ale zároveň ukázat studentům, že environmentálně šetrnými vzorci spotřebního chování mohou ušetřit. Finanční stránka života jedince/domácnosti totiž bezprostředně ovlivňuje i jeho život, sociální a životní prostředí, ve kterém jedinec žije. Dostane-li se domácnost do finančních problémů, má to bezprostřední vliv na ostatní pilíře udržitelnosti (ztrácí své sociální postavení, hrozí výskyt sociálně-patologických jevů jako kriminalita, gamblerství aj.) a zájem o kvalitní životní prostředí klesá. Studentům tedy bylo mj. vysvětleno, že svým environmentálním chováním mohou do značné míry zlepšit i svou finanční situaci (spotřeba energie v domácnostech atd.).

 

Proto byl v projektu vytvořen, otestován a uveden do praxe e-learningový portál s interaktivními výukovými pomůckami s podporou informačních a komunikačních technologií. Interaktivní výukovou pomůckou přitom rozumíme balíček produktů na 2–3 vyučovací hodiny, který pokrývá jednu z uvedených oblastí s využitím některého z následujících nástrojů: modely, hry, soutěže, simulace, a bude doplněn metodikou pro učitele.

 

Hlavním cílem projektu bylo atraktivní a hravou formou zvýšit schopnosti studentů středních škol reagovat na reálné situace v oblasti finančního života s ohledem na udržitelnost svého jednání a ochranu životního prostředí.

 

Výstupem projektu je e-learningový portál s interaktivními a praktickými podklady pro výuku žáků středních škol.

 

Více informací: Učitelé středních škol se mohou využít vytvořených materiálů – kontaktujte prosím Jiřího Loudu, louda (zavináč) ireas.cz

Aktuality

  • 7. 11. 2017

     

    IREAS je na Facebooku! Aktuality naleznete na našem profilu.

    logo facebook3