Prevence syndromu CAN prostřednictvím komplexní práce s rodinou

can logo

Zadavatel: Magistrát hl. města Prahy, Jednotný programový dokument, Cíl 3

Období řešení: 8/2006–6/2008

 

Popis a cíle projektu: Projekt č. CZ.04.3.07/2.1.01.3/3036 byl realizován ve spolupráci těchto organizací:

 

Projekt byl zaměřen na rozvíjení odborné způsobilosti, zkušeností a dovedností pracovníků, kteří přicházejí do styku s týranými, zneužívanými a zanedbávanými dětmi (dále dětmi se syndromem CAN). Hovoříme-li o dětech se syndromem CAN (Child Abuse and Neglect), máme jimi na mysli ty děti, jejichž výchova vykazovala nebo vykazuje nejrůznější prvky fyzického a psychického násilí, sexuálního zneužívání nebo některou z forem zanedbávání.

 

Cílovou skupinou projektu byli pracovníci orgánů sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD). Pracovníkům OSPOD projekt přinesl nové poznatky o problematice CAN, což by zprostředkovaně mělo pomoci dětem, kterých se tato problematika týká, a jejich rodičům.

 

Výstupem projektu byly:

 • semináře pro pracovníky OSPOD „Práce s rodinou jako prevence syndromu CAN" (celkem pět třídenních seminářů, přičemž každý běh byl rozdělen na dvě části – poslední den semináře následoval zpravidla až po dvou měsících po konání prvních dvou dní, aby si pracovníci mohli osvojit nově získané poznatky v praxi a na „kontrolním" dni se podělit o své zkušenosti),
 • instruktážní filmový dokument „Rozhovor s dítětem", který byl k dispozici účastníkům seminářů,
 • supervizní případové konzultace pro pracovníky OSPOD,
 • prezentace o syndromu CAN na CD (k dispozici účastníkům seminářů),
 • setkání vedoucích pracovníků OSPOD, DKC a DTP (celkem dvě setkání),
 • seminář pro dobrovolníky (jedno setkání),
 • publikace BECHYŇOVÁ, Věra a kol. Syndrom CAN a způsob péče o rodinný systém. Praha: IREAS, 2007. ISBN 978-80-86684-47-5 – publikace je věnována syndromu CAN. V publikaci jsou objasněny příčiny vzniku syndromu CAN, jeho následky, prevence i možnosti řešení. Na publikaci se podíleli významní odborníci na danou problematiku z Dětského krizového centra, o. s., Střep, o. s., Střediska náhradní rodinné péče atd.

 

Více informací o projektu podá Klára Kováčová, kovacova (zavináč) ireas.cz 

Aktuality

 • 7. 11. 2017

   

  IREAS je na Facebooku! Aktuality naleznete na našem profilu.

  logo facebook3