Podnikání znevýhodněných skupin

Zadavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky

Období řešení: 12/2007–3/2008

 

Popis a cíle projektu: Dlouhodobá nezaměstnanost znevýhodněných skupin obyvatelstva vytváří sociální problémy nejen znevýhodněným skupinám samotným, ale i většinové populaci. Ve snaze napomoci těmto osobám zpět na trh práce se rozhodlo MPSV ČR nechat si zpracovat studii, která navazuje na mezinárodní zkušenosti s metodikou „Community of Practice on Inclusive Entrepreneurship – CoPIE". Tato metodika byla aplikována na Berlín, Wales a Flandry a v případě České republiky byla v rámci projektu použita v Ústeckém kraji.

 

Při řešení tohoto projektu byla problematika podnikání znevýhodněných skupin obyvatelstva diskutována s politiky jak na místní, krajské, ale i celostátní úrovni, tak i se zástupci organizací, které s dlouhodobě nezaměstnanými pracují, a organizacemi pracujícími se znevýhodněnými skupinami obyvatelstva. Poslední částí byly rozhovory se samotnými „znevýhodněnými" podnikateli a jejich pohled na možnosti podnikání, poradenství a finančního řízení.

 

Cílem projektu byla příprava studie poskytující podklady pro tvůrce politik a poradenské organizace ohledně zlepšení situace podnikání znevýhodněných skupin obyvatelstva.

 

Výstupem projektu byla zpráva PĚLUCHA, M. – POTLUKA, O. – VEVERKOVÁ, S. Začleňující podnikání v Ústeckém kraji. Praha: IREAS 2008. 51 s.

 

Více informací o projektu podá Oto Potluka, potluka (zavináč) ireas.cz

Aktuality

  • 7. 11. 2017

     

    IREAS je na Facebooku! Aktuality naleznete na našem profilu.

    logo facebook3