Nové poznatky v syndromu CAN a interdisciplinární spolupráce

 cis logo

Zadavatel: Plzeňský kraj, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Období řešení: 3/2013–1/2015

 

Popis a cíle projektu: Hlavním cílem projektu bylo rozšířit nabídku dalšího vzdělávání prostřednictvím vytvoření pilotního vzdělávacího programu zacíleného na pracovníky setkávající se v praxi s tématem syndromu CAN (Child Abuse and Neglect – syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte), a tím zvýšit jejich odbornost a konkurenceschopnost. Jednalo se o kurz dalšího vzdělávání sestavený na základě potřeb každé ze čtyř vybraných cílových skupin, kterými byly zdravotní sestry, pracovníci kriminální služby a vyšetřování, pracovníci krizových center a sociální pracovnice (Odbory sociálněprávní ochrany dětí). Proto tvorbu studijních materiálů a školících osnov zajistili pro každou cílovou skupinu vybraní odborníci, kteří znali teorii syndromu CAN, ale i po praktické stránce znali profesní půdu své cílové skupiny.

 

Partnerem projektu byla Univerzita Jana Amose Komenského.

 

Více informací o projektu podá Radka Dydňanská, dydnanska (zavináč) ireas.cz

 

Výstupy projektu:

 

Aktuality

  • 7. 11. 2017

     

    IREAS je na Facebooku! Aktuality naleznete na našem profilu.

    logo facebook3