Integrovaná pracoviště jako nástroj dobré praxe pro začleňování osob na trh práce

Zadavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, CIP EQUAL

Období řešení: 6/2007–6/2008

 

Popis a cíle projektu: Projekty realizované pod Akcí 3 CIP EQUAL byly zaměřené na šíření dobrých zkušeností a dosahování vlivu na národní, resp. regionální politiku a v konečném důsledku promítnutí nejlepších dosažených praxí na úrovni politiky EU ve vazbě na národní tématické sítě a evropské tématické skupiny a platformy. Aktivity a dílčí úkoly projektu CZ.04.4.09/1.1.00.6/0429 byly rozděleny do dvoufázového, časově se prolínajícího procesu. Jednou z fází byla praktická realizace chodu tzv. Integrovaných pracovišť, která byla zřízena pro potřeby osob obtížně integrovatelných, kde jim byla poskytnuta odborná komplexní péče v oblasti sociálního poradenství a poradenství na trhu práce. Integrovaná pracoviště tak plní chybějící institut v systému politiky zaměstnanosti a hrají důležitou roli při zlepšování zaměstnatelnosti osob. Na rozdíl od úřadů práce, jimž byla přisouzena z hlediska jejich působnosti a kompetencí „pouze" rigidní role administrativně-správního typu, se Integrovaná pracoviště mohou individuálně věnovat klientům, resp. jejich sociálním a pracovním problémům.

 

Druhá fáze byla vyplněna aktivitami, které přímo vycházejí z hlavního cíle Akce 3 CIP EQUAL, tedy tzv. diseminační a mainstreamingové aktivity. Na základě setkávání se zástupci veřejné správy, samosprávy, odborné veřejnosti, samotných zaměstnavatelů a osob z řad obtížně integrovatelných na trhu práce byly projednávány formou „kulatého stolu" nápravná opatření v oblasti zaměstnavatelnosti osob získávaná i z aktivit a zkušeností pracovníků těchto Integrovaných pracovišť a možnosti jejich implementace v regionální či národní (resp. i evropské) politice zaměstnanosti.

 

Více informací o projektu podá Klára Kováčová, kovacova (zavináč) ireas.cz

Aktuality

  • 7. 11. 2017

     

    IREAS je na Facebooku! Aktuality naleznete na našem profilu.

    logo facebook3