Rozvoj odborných znalostí pedagogických pracovníků středních škol Plzeňského kraje v oblasti společenských věd a udržitelného rozvoje

v9b logo

Zadavatel: Krajský úřad Plzeňského kraje, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Období řešení: 3/2009–2/2012

 

Popis a cíle projektu: Projekt s reg. číslem CZ.1.07/1.3.08/01.0021 reagoval na skutečnost, že vzdělávání středoškolských učitelů v oblasti nových poznatků v oblasti udržitelného rozvoje, životního prostředí, ekonomiky a informačních technologií není pokryta propojeným systémem vzdělávání. V rámci projektu byly prozkoumány vzdělávací potřeby v těchto oblastech a na základě těchto průzkumů vytvořeny vzdělávací kursy, distanční studijní pomůcky a e-learningové prostředí, realizovány pilotní kursy. Výsledky pak byly vyhodnoceny a upraveny do konečné verze vzdělávacího systému.

 

Cílem projektu bylo vytvoření vzájemně propojeného systému dvou kursů, které se skládají z distančních, resp. kombinovaných vzdělávacích modulů v oblasti vybraných společenoskovědních disciplín s vazbami na problematiku udržitelného rozvoje, životního prostředí, ekonomiky a IT pro učitele gymnázií a středních škol v regionu.

 

Výstupem projektu jsou dva kursy pro učitele gymnázií a středních škol akreditované v rámci dalšího vzdělálvání pedagogických pracovníků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

 

Více informací o projektu podá Petr Fanta, fanta (zavináč) ireas.cz

Aktuality

  • 7. 11. 2017

     

    IREAS je na Facebooku! Aktuality naleznete na našem profilu.

    logo facebook3