BILLARD – Celoživotní vzdělávání pro pracovníky regionálního rozvoje

Zadavatel: Evropská komise, program Leonardo da Vinci
Období řešení: 10/2004–10/2007

Popis a cíle projektu:
Koordinátorem projektu (reg. číslo A/04/B/F/PP-158.123) byla rakouská spolecnost BLUEWATERS, která na projektu pracovala společně s partnery ze Spojeného království, Slovinska, Rumunska, Maďarska, Německa, Rakouska a České republiky.

 

BILLARD se zaměřil na vývoj výukového kursu a metodiky pro (re)integraci cílových skupin do pracovního života při současném poskytnutí znalostí a pochopení současných regionálních rozvojových procesů, teorie řízení, politiky a praxe v evropském kontextu. Projekt byl určen pro následující dvě cílové skupiny:

 • Ženy vracející se na trh práce – tj. ženy, jejichž pracovní kariéra byla z různých důvodů přerušena (např. kvůli mateřské dovolené, péči o nemocného příbuzného atd.), které mají vysokoškolské vzdělání a které byly mimo pracovní prostředí po dobu nejméně dvou let.
 • Lidé s nedokončeným VŠ vzděláním – mladí lidé, kteří jsou nezaměstnaní nebo zaměstnaní pod svým intelektuálním potenciálem, kteří mají úspešně dokončeny alespoň dva semestry vysoké školy, avšak z nějakého důvodu vysokou školu nedokončili.

 

Realizace projektu byla rozčleněna do několika dílčích cílů:

 • vytvořit kapacitu v rámci cílových skupin zdokonalením jejich schopností a dovedností,posílit jejich vrozené schopnosti a transformovat je do „pracovních nástrojů",
 • umožnit cílovým skupinám zapojit se do pracovního procesu, ať již jako platní zaměstnanci, podnikatelé, nebo projektoví manažeři či asistenti v rámci regionálních rozvojových projektů,
 • vytvořit jednotnou shodu v tom, jaké základní vlastnosti a schopnosti by měl mít človek pracující v rámci Evropy v oblasti regionálního rozvoje tím, že definuje novou evropskou profesi regionálního manažera,
 • vytvořit tři alternativní studijní plány (regionální rozvojový manažer, asistent regionálního rozvojového manažera a asistent manažera) pro vzdělávací a výukový program v regionálním rozvoji,vytvořit metodiku pro vzdělávání pracovníků v regionálním rozvoji.

 

Výstup:

V rámci projektu vznikl mezinárodní certifikovaný tréninkový program doplněný alternativními studijními programy (program pro regionálního rozvojového manažera, pro asistenta regionálního rozvojového manažera, pro asistenta manažera), dále byla připravena sada vzorových modulárních studijních materiálů a sada příruček pro učení a vzdělávání v oblasti regionálního rozvoje.

 

Více informací o projektu podá Ing. Petr Fanta, Ph.D., fanta (zavináč) ireas.cz.

Aktuality

 • 7. 11. 2017

   

  IREAS je na Facebooku! Aktuality naleznete na našem profilu.

  logo facebook3