Zvýšení efektivnosti využívání povrchových vod posílením ekonomických nástrojů v rámci existujících alokačních mechanismů

Zadavatel: Technologická agentura České republiky, Program na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA

Období řešení: 1/2014–12/2015

 

Popis a cíl projektu: Povrchová voda odebíraná z vodních toků a nádrží je významným přírodním zdrojem, jehož vzácnost v čase narůstá s ohledem na pozorované (i očekávané) klimatické změny. Nakládání s povrchovou vodou za účelem odběru regulováno prostřednictvím povolení. Samotný odběr je pak zpoplatněn tzv. platbou k úhradě správy vodních toků a správy povodí. Regulace přístupu k vodě se tak opírá primárně o administrativní nástroj (bez příslušného povolení nelze s vodou nakládat), zpoplatnění odběrů pak hraje doplňkovou roli.

 

Současný institucionální rámec umožňuje zájemcům o odběry vody získat dlouhodobé povolení, jehož držení není samo o sobě spojeno s žádnými náklady, přestože reálně jde o „rezervaci" určitého množství vody v toku/nádrži k odběru. Náklady vznikají až povinností uhradit příslušnou platbu v okamžiku skutečného odběru vody. V rámci projektu se podařilo prokázat, že za těchto podmínek dochází k systematickému nadpovolování odběrů povrchové vody – tj. subjekty disponují povolením na odběr většího množství povrchové vody, než jaké reálně odebírají (více viz podklady „ke stažení").

 

V návaznosti na toto zjištění byla v rámci projektu vytvořena Metodika k analýze modifikací platby k úhradě správy vodních toků a správy povodí za účelem dosažení vyšší efektivnosti při alokaci povrchové vody (pdf), kterou v prosinci 2015 certifikovalo Ministerstvo zemědělství České republiky, a sestaven mikrosimulační model umožňující modelování efektů změn zpoplatnění povrchové vody před jejich zavedením do praxe. Model umožňuje na základě historických dat odhadnout dopady modifikací poplatků v rámci jednotlivých povodí i celé ČR.

 

Ke stažení:

 

Kontaktní osoba: Lenka Slavíková, slavikova (zavináč) ireas.cz

Aktuality

  • 7. 11. 2017

     

    IREAS je na Facebooku! Aktuality naleznete na našem profilu.

    logo facebook3