Hodnocení dopadů návrhu (RIA) koncepčního řešení regulace cen ve vodárenství

Zadavatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Období řešení: 9–12/2014

 

Popis a cíle projektu: Projekt provedl hodnocení dopadů návrhu (RIA – regulatory impact assessement) koncepčního řešení regulace cen ve vodárenství. Cílem projektu je výběr takové varianty, která zajistí udržitelnost infrastruktury vodovodů a kanalizací (VaK), vytváření dostatečných rezerv na kontinuální obnovu VaK a zajištění kvalitní plynulé a bezporuchové dodávky pitné vody pro odběratele a čištění odpadních vod za přijatelné ceny. Regulace v oblasti vodárenství se v rámci posledních 25 let neustále vyvíjí. V 90. letech probíhaly v ČR privatizace vodáren. Tyto privatizace byly schvalovány municipalitami a v důsledku těchto procesů vzniklo a nyní v ČR působí 5 900 vlastnických a cca 2 500 provozovatelských subjektů různé velikosti, s různými modely provozování a s rozdílnou vlastnickou strukturou. Vývoj v odvětví je tedy heterogenní. V řadě případů se nedostatečně pečuje o infrastrukturu a není naplňována ani kontrolní role ze strany státní správy, majitelů a provozovatelů. V rámci hodnocení dopadů byly posuzovány dvě varianty a zachování stávajícího způsobu regulace. Během zpracování RIA byly posuzovány náklady navržených variant a jejich přínosy. S ohledem na identifikované problémy současného stavu a hodnocené návrhy jejich řešení byla doporučena varianta, která posiluje roli Ministerstva zemědělství. Tato varianta počítá i s posílením spolupráce s ostatními rezorty, Úřadem vlády, Svazem měst a obcí, a to prostřednictvím vytvoření koordinační rady.

 

Více informací o projektu podá Ondřej Vojáček, vojacek (zavináč) ireas.cz

Aktuality

  • 7. 11. 2017

     

    IREAS je na Facebooku! Aktuality naleznete na našem profilu.

    logo facebook3