Posouzení dopadů navrhované směrnice EP a Rady o omezení některých znečišťujících látek do ovzduší ze středních spalovacích zařízení

Zadavatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Období řešení: 4–8/2014

 

Popis a cíle projektu: Cílem projektu bylo vyhodnotit dopady případného přijetí návrhu Směrnice na snížení znečištění ze středních spalovacích zařízení s instalovaným tepelným příkonem 1-50 MWt z prosince 2013 (dále uváděno jako Směrnice), který je součástí Balíčku opatření na ozdravení vzduchu v Evropě. Cílem návrhu Směrnice je výrazné snížení emisích limitů pro prach, SO2 a NOx. Analýza ekonomických dopadů na jednotlivé členské státy zadaná Evropskou komisí uvádí pro ČR roční náklady ve výši 160 mil. Kč. Společnost IREAS provedla detailní ekonomickou analýzu dopadů návrhu Směrnice na národní úrovni s využitím svého modelu SimTool.

 

V rámci šetření byly získány podklady od 146 zdrojů (40 % z celkového počtu 365) v kategoriích hnědého a černého uhlí a kapalných paliv. Osloveno bylo celkem 177 zdrojů (48 % z celkového počtu 365). Pro modelování dopadů na úrovni podniků byl využit vlastní mikroekonomický model SimTool. Celkové průměrné roční náklady dosahují 1,7 mld. Kč a jsou tak přibližně 10 x vyšší, než předpokládá Analýza dopadů Evropské komise. Přijetí Směrnice v analyzované podobě mělo největší dopad na hnědouhelné zdroje.

 

Výsledky byly využity v rámci projednávání návrhu Směrnice v pracovní skupině Rady EU Working Party on the Environment (využití při formulaci instrukcí na jednání WPE) a ve výborech Evropského parlamentu ENVI a ITRE.

 

Více informací o projektu podá Ondřej Vojáček, vojacek (zavináč) ireas.cz

Aktuality

  • 7. 11. 2017

     

    IREAS je na Facebooku! Aktuality naleznete na našem profilu.

    logo facebook3