Vliv nekalé konkurence a jiných ekonomických faktorů na efektivnost poskytování veřejných služeb

Zadavatel: Grantová agentura České republiky

Období řešení: 1/2015–12/2016

 

Popis a cíle projektu: Pod vlivem rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže z konce roku 2012 a v souvislosti se stále citelnými dopady finanční krize na rozpočtové zdraví měst a obcí se do popředí vědeckého zájmu v České republice dostala otázka efektivnosti poskytování veřejných služeb a především faktorů, které efektivnost ovlivňují. Pozornost byla věnována nejen faktorům neekonomickým (např. politické vlivy, reputace atp.), ale především faktorů ekonomickým (míra konkurence, vlastnictví, korupce a kartelové dohody, úspory z rozsahu, hustotní efekty, meziobecní spolupráce). Cílem tohoto projektu bylo vyhodnotit význam ekonomických faktorů na efektivnost poskytování veřejných služeb v ČR s tím, že klíčová pozornost bude věnována odpadovým službám. Hlavním důvodem byl vysoký podíl výdajů na tyto služby v rozpočtu měst a obcí (téměř 10 % výdajů z rozpočtu obcí do 5 000 obyv.) a tedy i vysoký potenciál úspor v případě zvýšení efektivnosti jejich poskytování.

 

Cílem projektu bylo vyhodnotit vliv nekalé konkurence a jiných ekonomických faktorů na efektivnost poskytování odpadových služeb (např. vlastnictví, míra konkurence, úspory z rozsahu, hustotní efekty, nebo meziobecní spolupráce).

 

Více informací o projektu podá Jan Slavík, slavik (zavináč) ireas.cz 

Aktuality

  • 7. 11. 2017

     

    IREAS je na Facebooku! Aktuality naleznete na našem profilu.

    logo facebook3