Hodnocení dopadů environmentální a energetické regulace s ohledem na konkurenceschopnost českého průmyslu po roce 2020 – část Analýza dopadů IPPC

Zadavatel: Svaz průmyslu a dopravy České republiky

Období řešení: 2/2012–6/2013

 

Popis a cíle projektu: V rámci studie byly vyčísleny náklady, které budou muset jednotlivé podniky a průmyslové sektory vynaložit v následující dekádě za účelem splnění požadavků Směrnice o průmyslových emisích (Industrial Emissions Directive, 2010/75/EU), respektive té její části, která byla do českého právního řádu transponována novelou zákona o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů.

 

Náklady byly odhadnuty na 112 mld. Kč v období 2010–2020. Největší dopady jsou očekávány (v tomto pořadí) v sektoru elektroenergetiky (NACE 35), v chemickém průmyslu (NACE 20), hutním průmyslu (NACE 24), výrobě koksu a ropy (NACE 19).

 

Výstupy byly využity Svazem průmyslu a dopravy České republiky pro komunikaci ekonomické zátěže z environmetální regulace s policy makery.

 

Více informací o projektu podá Ondřej Vojáček, vojacek (zavináč) ireas.cz

Aktuality

  • 7. 11. 2017

     

    IREAS je na Facebooku! Aktuality naleznete na našem profilu.

    logo facebook3