Studie ekonomických dopadů splnění emisních limitů podle směrnice 2010/75/EU na menší výrobce tepelné energie (do 200 MWt)

Zadavatel: Teplárenské sdružení České republiky

Období řešení: 6/2010–9/2011

 

Popis a cíle projektu: Studie se zabývala modelováním ekonomických dopadů transpozice Směrnice o průmyslových emisích (Industrial Emissions Directive; 2010/75/EU) na vybraný vzorek středně velkých teplárenských zdrojů (příkon od 110 do 214 MWt). Zdroje byly vybrány tak, aby co nejlépe reprezentovaly skutečné zastoupení teplárenských provozů v ČR, které mohou potenciálně využít přechodného období pro zdroje CZT. V analýze byly zastoupeny jak zdroje splňující emisní parametry odpovídající nejlepším dostupným technikám (BAT) tak zdroje před zásadní modernizací. Celkově bylo modelováno 8 zdrojů – 4 hnědouhelné, 2 černouhelné a 2 plynové.

 

Analýza ukázala, že neumožnění využití výjimky by se nejvíce projevila u starších hnědouhelných provozů, kde by nutnost plnit emisní limity na úrovni nejlepších dostupných technik vedla ke skokovému navýšení ceny tepla v průměru o 58 Kč/GJ (odpovídá 10% navýšení ceny tepla) s průměrnými investičními náklady cca 400 mil Kč/zdroj. Tento dopad studie vyhodnotila jako potenciálně závažný v synergii s ostatními negativními vlivy, které ve sledovaném období na sektor dopadají. Pro modelování dopadů byl využit vlastní mikroekonomický model SimTool.

 

Výstupy zapracovány do hodnocení dopadů regulace (RIA) návrhu komplexní novely zákona o ochraně ovzduší s následnou aplikací přechodného období do textu zákona.

 

Více informací o projektu podá Ondřej Vojáček, vojacek (zavináč) ireas.cz

Aktuality

  • 7. 11. 2017

     

    IREAS je na Facebooku! Aktuality naleznete na našem profilu.

    logo facebook3